znak českých (slovenských) unitárov

Základom znaku je štít modrej farby. V jeho strede je umiestnené veľké červené U, z ktorého oblúka vyrastajú dve slnečnice sa zelenými listami. Korunné plátky kvetov majú sýtu žltooranžovú farbu. Uprostred horného kraja štítu je zlaté slnko, vyžarujúce dole svoje lúče. V znaku je nápis "veritas vincit" - pravda víťazí. Znak bol inšpirovaný pečaťou J.A. Komenského, a toto je jeho pôvodný význam: Štít vyjadruje ochranu duchovných hodnôt a všetkého, čo je nám sväté. Na štíte dominuje všetkému slnko, starý slovanský symbol Boha. Hore k slnku sa obracajú slnečnice, ktoré akoby do seba vpíjali životodarné slnečné lúče, ktoré ich ožarujú a zahrievajú. Ich účinkom sa živné látky z pôdy premieňajú v miazgu, ktorá kvety vyživuje.Slnečnice symbolizujú ľudstvo. Jedna z nich je väčšia, ale nad svojou menšou sestru sa nevyvyšuje; je jej naopak ochranou. To je nám pripomienkou, že silnejší alebo duchovne vyspelejší človek nemá na slabšieho hľadieť povýšene, ale má mu byť ochrancom, pomocníkom a ukazovať mu cestu. Spoločne majú kráčať k vyššej dokonalosti. Každý človek je iný, je svoj a má na Zemi svoje poslanie. Keďže však symbolické boží slnko svieti na všetkých rovnako, ľudia sú si pred ním rovní a sú aj neoddeliteľnou časťou prírody. Kvety symbolizujú bratstvo a sesterstvo a tiež partnerský vzťah a manželstvo. Slnko ako symbol Boha je zobrazením toho, čo je v živote najvyššou hodnotou, múdrosťou, krásou, pravdou a spravodlivosťou. V tomto zmysle je Boh svetlom a slnkom, ktoré dáva rast našim myšlienkám, citom a poznaniu. Korene nášho bytia sú založené v rodnej pôde, ktorá je uložená na znaku medzi ramenami písmena U, ktoré je začiatočným písmenom označenie našej náboženskej spoločnosti. Ako ochranné stĺpy stoja obe ramená písmena U po stranách slnečníc a sú im tak duchovné ochranou a hradbou proti potenciálnym nepriaznivým vplyvom vonkajšieho sveta. Súmernosť písmena U predstavuje súlad, mier a spravodlivosť. Tiež farby znaku k nám hovoria symbolickou rečou. Zlatá farba je farbou slnka, darcom a udržovateľom života na Zemi. Oranžová je farba vzletu a životného optimizmu. Zelená je výrazom nádeje, hojnosti a štedrosti. Červená vyjadruje teplo, zanietenie a odvahu. Modrá je farbou oblohy, farbou pokoja, dôvery a rozvahy.

 

© 2005 - 2016 NSČU