české

nech tento kalich

Nech tento kalich, ktorý tu spoločne zapaľujeme, prestúpi a osvieti toto miesto, a ukáže nášmu srdcu správny smer, ktorým sa uberať, smer na ktorý v nadchádzajúcom týždni nezabudneme.
Nech jeho lúče svetla osvietia hĺbky našej duše, zažnú novú múdrosť a zrodia v nás nové projekty, ktoré predstavujú svetlo povinnosti a pochopenie a nádheru spravodlivosti a pravdy, a prinesú nám mier.


nádej, úcta a láska


Nádej, úcta a láska - tri dôležité poklady duchovného života.
Nech sú vždy v našich srdciach, nech je vždy štedro rozdávame okolo.
Svetlo tohto plameňa je aj ich symbolom,
lebo nádeje, úcta a láska sú základnými kameňmi slobodnej duchovnej cesty.
 

jedno miesto, mnoho ciest


Jedno miesto, mnoho ciest. Mnoho ciest, jeden cieľ.
To je naše motto, to je náš ideál, princíp nášho bratstva.
Zapáľte kalich ako symbol jednoty v rôznosti.
 

svetlo plameňa


Zapaľujeme tento kalich, aby v nás posilnil svetlo, ktoré nás sprevádza po našich cestách. Hoci cesty boli aj najrôznejšie, predsa ten plameň je nám sprievodcom spoločným.
 

nech horí tento plameň


Nech horí tento plameň a pripomína nám, že každý z nás môže svetu prinášať dobro a lásku, že každý z nás môže byť svetu požehnaním.
 

hlboký mier


Zapaľujeme kalich, aby mier do nás vstúpil.
Hlboký mier morských vĺn nech ťa sprevádza,
Hlboký mier modrej oblohy nech ťa sprevádza,
Hlboký mier tichého lesa nech ťa sprevádza,
Hlboký mier žiariacich hviezd nech ťa sprevádza,
Hlboký mier nekonečného pokoja nech ťa sprevádza.
Hľaďme len do tohto plameňa, aby hlboký mier do nás vstúpil.

 

© 2005 - 2016 NSČU